Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Δήμος Παλλήνης: Συνάντηση με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων με θέμα την Μεταφορά των Μαθητών

Ο Δήμος Παλλήνης, θεωρώντας ότι η μεταφορά των μαθητών αποτελεί μια ουσιώδη διαδικασία σχετιζόμενη με την εκπαίδευση των μαθητών της πόλης μας, συγκάλεσε συνάντηση διαβούλευση με τους εκπροσώπους των γονέων όλων των δημοτικών ενοτήτων Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας, ενόψει της νέας παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης κ. Αθ. Ζούτσος ενημέρωσε για τις έγκαιρες ενέργειες που υλοποίησε ο Δήμος Παλλήνης, προκειμένου να συμβασιοποιηθεί η υπηρεσία της μεταφοράς των μαθητών. Επιπρόσθετα, επεσήμανε τα προβλήματα που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο της μεταφοράς των μαθητών, μετά την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (28-7-2011), η οποία ουσιαστικά δεν αντιμετώπισε και δεν επέλυσε τα προβλήματα που υπήρχαν στην μεταφορά των μαθητών.

Ως μέλος της τριμελούς επιτροπής , που έχει συγκροτηθεί στην ΠΕΔΑ, για την μεταφορά των μαθητών, ο κ. Α. Ζούτσος αναφέρθηκε στις ενέργειες και στα διαβήματα της ΠΕΔΑ για την έγκαιρη επίλυση των θεμάτων και πρότεινε την υιοθέτηση ψηφίσματος το οποίο θα προωθηθεί προς το αρμόδιο Υπουργείο.

Οι εκπρόσωποι των γονέων, στην πλειοψηφία τους ζήτησαν συμπόρευση και κινητοποιήσεις από κοινού με τον Δήμο Παλλήνης, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητών.

Η συνάντηση κατέληξε σε ψήφισμα το οποίο αιτείται τα παρακάτω:

1.Αλλαγή της ΚΥΑ (351415/28-7-2011) όσον αφορά στον τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς.

2. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες σε έναν ημιαστικό Δήμο όπως είναι ο Δήμος Παλλήνης, κρίνουμε απαραίτητη τη μείωση των χιλιομετρικών περιορισμών που προβλέπονται στην ΚΥΑ.

3.Η παρουσία συνοδών στα λεωφορεία από προαιρετική που προβλέπεται έως σήμερα, πρέπει να προβλεφθεί υποχρεωτική και το κόστος να συνυπολογίζεται στο συνολικό κόστος μεταφοράς των μαθητών.

4. Η μεταφορά των μαθητών στα ειδικά Σχολεία ( Καλλιτεχνικό και Μουσικό) να μεταφερθεί ως αρμοδιότητα στη Περιφέρεια.