Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Δήμος Παλλήνης: Έκτακτη επιχορήγηση με 40.000 ευρώ στα σχολεία, για ανάγκες πετρελαίου

Την έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών με το ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων του Δήμου για πετρέλαιο θέρμανσης, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η απόφαση της έκτακτης επιχορήγησης ήταν επιβεβλημένη και δείχνει για μια ακόμη φορά πως ο Δήμος μας είναι δίπλα στις όποιες ανάγκες των Σχολείων, αφού η επόμενη δόση της τακτικής επιχορήγησης προς τις σχολικές επιτροπές θα πραγματοποιηθεί με καθυστέρηση. 

Η επιχορήγηση κατανέμεται ως εξής: 
30.000 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
10.000 ευρώ στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης