Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Συνάντηση του Δημάρχου Παλλήνης με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων

Με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Δημοσίων Σχολείων Δήμου Παλλήνης συναντήθηκε ο Δήμαρχος Παλλήνης, έπειτα από πρόσκληση που τους απηύθυνε.

Στη συνάντηση ο Δήμαρχος τόνισε ότι τόσο ο Δήμος όσο και η Ένωση Συλλόγων Γονέων, βρίσκονται στην ίδια διεκδικητική πλευρά απέναντι στη δαιδαλώδη Δημόσια Διοίκηση. Στα πλαίσια αυτά ο Δήμαρχος Παλλήνης ζήτησε από τα μέλη της Ένωσης να είναι αρωγοί στις προσπάθειες που κάνει ο Δήμος για την επίλυση μικρών ή μεγάλων ζητημάτων της Εκπαιδευτικής Κοινότητας του Δήμου.

Από την πλευρά τους τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων έθεσαν στο Δήμαρχο μια σειρά από ζητήματα που περιλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν των ζητημάτων που απασχολούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς του Δήμου.

Η συζήτηση διενεργήθηκε σε πνεύμα απόλυτης συνεργασίας και κατανόησης και έληξε με την δέσμευση όλων πως από κοινού θα γίνει ότι είναι εφικτό ώστε να επιλυθούν τα όποια ζητήματα απασχολούν τα σχολεία μας.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης προσδοκώντας στην άριστη συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων  δεσμεύτηκε ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα υπάρξει και νέα συνάντηση.

Στη συνάντηση, παρευρέθησαν στο σύνολό τους τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ήτοι οι κ.κ. Παπαγεωργίου Κώνσταντίνος, Μεταξάς Μιχάλης, Ρομπάκης Οδυσσέας, Λάιος Γιώργος, Κοτρώνης Δημήτρης, Ριτζάκης Μανούσος, Σίμος Νικόλαος, τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής της Ενωσης Συλλόγων Γονέων κ.κ. Κακλιδάκης Εμμανουήλ και Ρουμελιώτη Ρέα, και οι: Ειρήνη Κουνενάκη Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας, Κατερίνα Παπανικολάου Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Άγγελος Λιακόπουλος Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 


Παρακάτω μπορείτε να δείτε το κείμενο που κατέθεσε το ΔΣ της Ένωσης Γονέων στον Δήμαρχο:

Κύριε Δήμαρχε

Το ΔΣ της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Παλλήνης ανταποκρινόμενο στο κάλεσμά σας ευθύς εξαρχής θέλει να σας εκφράσει τη βαθιά του πίστη ότι στα θέματα παιδείας χρειάζεται συμπόρευση, και ανοιχτός διάλογος.

Θεωρούμε ότι οι στόχοι για την Παιδεία στην Πόλη μας είναι κοινοί και απαιτούν από όλους τους εμπλεκόμενους τη διαρκή αναζήτηση διαύλων επικοινωνίας, για την επίτευξή τους, ειδικότερα σήμερα, που δύο χρόνια μετά την υλοποίηση του 'Καλλικράτη' αναφύονται νέα και σαφώς πιο σύνθετα προβλήματα.

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ζητήματα και προβλήματα που ήδη έχουμε καταγρά-ψει ως τα πιο σημαντικά και για τα οποία θα θέλαμε να γνωρίζουμε τις θέσεις σας και τον προγραμματισμό για την επιτυχή επίλυσή τους.

Α. Σχολική στέγη.

I. Προγραμματισμός σχολικών κτηρίων για την στέγαση των μαθητών μας ΟΧΙ σε προκατασκευασμένους και ενοικιαζόμενους χώρους, αλλά σε δημόσια κτήρια. Σημειώνουμε δυστυχώς ότι καμία ου-σιαστική συντήρηση δεν γίνεται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

II. Εξέλιξη εργασιών των υπό κατασκευή σχολικών μονάδων. (Τι γίνεται με την πορεία του 1ου και 3ου δημοτικών Γέρακα που σκόνταψαν στην αρχαιολογία).

III. Λειτουργία των υφιστάμενων σχολείων σε απαράδεκτες κτηριακές υποδομές χωρίς να τηρούνται κανόνες ασφάλειας και υγιεινής (αίθουσες ελαφρού τύπου με μεγάλο αριθμό μαθητών, πολλές απ' αυτές σε κατάσταση αποσύνθεσης, με ανεπαρκή αερισμό και θέρμανση, μετατροπή με ιδιοκατασκευές των αιθουσών πολλα-πλών χρήσεων σε αίθουσες διδασκαλίας, ανεπαρκής μέχρι μη-δαμινή συντήρηση των παλαιών σχολείων, υποβαθμισμένα νηπια-γωγεία και παιδικοί σταθμοί).

IV. Ασφάλεια σχολικών κτηρίων, πρόληψη και αντιμετώπιση βανδα-λισμών, προστασία εποπτικών μέσων και υποδομών. (Προβλέπεται ύπαρξη σχολικών φυλάκων).

V. Αναβάθμιση της αισθητικής των κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου αυτών, (έλλειψη πρασίνου, μικρά προαύλια για μεγάλο αριθμό μαθητών, έλλειψη χώρων άθλησης και χώρων σκίασης στα σχολεία).

VI. Απορρόφηση όλων των παιδιών προνηπιακής ηλικίας. Δημιουργία αντίστοιχων υποδομών..

VII. Δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών.

Β. Σχολικές Επιτροπές.

Να λειτουργήσουν ουσιαστικότερα και εποικοδομητικότερα οι σχολικές επιτροπές.

Γ. Ασφαλής προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών

I. Εξασφάλιση ασφαλούς μεταφοράς/μετακινήσεις μαθητών που κα-τοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές προς και από τα σχολεία.

II. Διασφάλιση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου με απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή μετάβαση των μαθητών, ιδιαίτερα των σχο-λείων που βρίσκονται σε κεντρικές λεωφόρους και κυκλοφοριακά βεβαρημένους οδικούς άξονες. (Προτείνουμε τη δη-μιουργία ζωνών ήπιας κυκλοφορίας).

III. Επανεξέταση του κυκλοφοριακού που εξελίσσεται σ’ ένα από τα μεγάλα προβλήματα της πόλης μας, με αύξηση των διερχόμενων οχημάτων, συνέχιση διέλευσης φορτηγών και γενικά βαρέων οχη-μάτων από δρόμους που απαγορεύονται γύρω από τα Σχολεία.

Δ. Καθαριότητα και υγιεινή χώρων.

I. Εξασφάλιση της καθαριότητας στις αίθουσες διδασκαλίας, στους χώρους υγιεινής, στους υπάρχοντες χώρους εστίασης, στους εξωτερικούς χώρους σε όλο το ωράριο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

II. Εξασφάλιση υγιεινών συνθηκών διαβίωσης των μαθητών στα σχολεία. Εντονότερο πρόβλημα υπάρχει σε αίθουσες ελαφρού τύπου-κοντέινερς, που κάποτε πρέπει να σταματήσει η χρήση τους σε παλιά και ασυντήρητα ή ελλιπώς συντηρημένα κτήρια.

III. Εξασφάλιση επαρκών και ικανοποιητικών χώρων υγιεινής ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και το ωράριο λειτουργίας του σχο-λείου (ολοήμερα σχολεία, σχολεία με διευρυμένο ωράριο λει-τουργίας).

Ε. Χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών με βάση τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων.

ΣΤ. Γενικά.

I. Αφύλακτες και ασυντήρητες Παιδικές Χαρές, που από χώροι παιχνιδιού και διασκέδασης για τα Παιδιά μας γίνονται χώροι πολλαπλά επικίνδυνοι. Ταυτόχρονα η χρησιμοποίηση των πεζόδρομων γύρω από αυτούς τους χώρους ως parking για τα οχήματα, που αυξάνει την ανασφάλειά μας.

II. Καλοκαιρινή Δημιουργική Απασχόληση τουλάχιστον για τους μαθητές του Δημοτικού.

Κύριε Δήμαρχε,

Το γονεϊκό κίνημα θεωρεί αδιαπραγμάτευτο το δικαίωμα της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων πρόσβασης σ’ αυτή όλων των παιδιών, χωρίς διακρίσεις και περιο-ρισμούς. Πολλές φορές αυτός ο χαρακτήρας της καταστρατηγείται, με αποτέλεσμα να καλούνται οι γονείς να καλύψουν την ανικανότητα και την άρνηση της πολιτείας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Οι σύγχρονες κυβερνητικές αντιλήψεις σχετικά με τις συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, τα ζητήματα διακοπής της μεταφοράς των μαθητών, τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, την κατάργηση της ενισχυτικής διδασκαλίας, την αβεβαιότητα αν θα υπάρχουν βιβλία το Σεπτέμβρη κ.ά. δημιουργούν κλίμα ανησυχίας και αναταραχής στους γονείς και στα παιδιά μας, όταν μάλιστα αυτό εντάσσεται στη δραματική για τους εργαζόμενους κοινωνοικονομική κατάσταση.

Ζητούμε λοιπόν, να προγραμματίσετε όλα εκείνα τα μέτρα που θα συμβάλουν στη λύση των προβλημάτων για την αναβάθμιση της παρεχόμενης Παιδείας στην Πόλη μας.

Ζητούμε την ουσιαστική συμβολή του Δήμου με την ισότιμη συμμετοχή των γονέων στα θεσμοθετημένα όργανα της εκπαίδευσης για την ουσιαστική τους λειτουργία (πχ. αύξηση αριθμού εκπροσώπων σε Α βαθμια & Ββαθμια) και τέλος επαναλαμβάνουμε το πάγιο αίτημά μας της πραγματοποίησης μιας τουλάχιστον συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ανά έτος, με αποκλειστικό θέμα τα προβλήματα της εκπαίδευσης.

Διατελούμε με τιμή
ΤΟ Δ Σ