Κυριακή, 29 Απριλίου 2012

Ανάρτηση του σχεδίου της Ανθούσας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Κ α λ ο ύ ν τ α ι


Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 96/24-04-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης για την Έγκριση ανάρτησης των διαγραμμάτων του Β2 σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης της μελέτης «Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής εκτός Σχεδίου Περιοχών Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας Αττικής», οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των περιοχών που βρίσκονται εκτός Σχεδίου Περιοχών Κοινότητας Ανθούσας Αττικής από την 30-04-2012 έως και 14-05-2012 να προσέλθουν στα γραφεία της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας (Πλατεία 25ης Μαρτίου Ανθούσα τις ώρες 9.00 π.μ.-13.00μ.μ.) για να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας 2106666211 εσωτ. 3

Από αύριο και έως 14 Μαϊού θα είναι αναρτημένο το σχέδιο της Ανθούσας προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν και να υποβάλουν την όποια ένσταση έχουν. Αυτό αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της 24ης Απριλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης.
Δείτε την τοποθέτηση του Δημάρχου:Όπως είχα γράψει σε προηγούμενη ανάρτηση η εξέλιξη αυτή δεν μας χαρίστηκε. Είναι το αποτέλεσμα μια δύσκολης πορείας την οποία περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο ο Αντιδήμαρχος κ. Καραγιάννης στην τοποθέτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω. 


Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, Aγαπητοί συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να έχουμε την απόφαση 42/05-04-12 του KE.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ. πρώην κεντρικού ΣΧΟΠ όπου ομόφωνα γνωμοδότησε θετικά στην εισήγηση του αρμόδιου οργάνου που είναι η διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού στην οποία είχε σταλεί τον Απρίλη του 2010 το Β2 στάδιο της πολεοδομικής μελέτης της πρώην κοινότητας Ανθούσας. Η 5η Απριλίου 2012 θεωρείται σημαντική μέρα γιατί σηματοδοτεί την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης.

Η ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ αποτελεί σταθμό αφού ο τελευταίος έλεγχος που έπρεπε να γίνει προκειμένου να εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη και ουσιαστικά το προτελευταίο βήμα πριν την οριστική ένταξη της Ανθούσας το σχέδιο πόλης. Μπορούμε πράγματι να επιχαίρουμε με την εξέλιξη 
αυτή αφού για να φτάσουμε ως εδώ χρειάστηκε μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Χρειάστηκε επίμονη μεθοδικότητα και σωστή οργάνωση της όλης διαδικασίας.

Συγκεκριμένα για να φτάσει να εξεταστεί από τον ΚΣΧΟΠ η πολεοδομική μελέτη που υποβλήθηκε τον 4ο του 2010, από την προηγούμενη Κοινοτική Αρχή, χρειάστηκε να γίνουν από μέρους μας σημαντικές ενέργειες και εντός 15 μηνών συμπληρώθηκε η πολεοδομική μελέτη με όλες τις αναγκαίες μελέτες που έπρεπε αφού συνταχθούν και εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συνυποβληθούν ώστε να υπάρξει πληρότητα της πολεοδομικής μελέτης προκειμένου αυτή να εξεταστεί.

  • Για το λόγο αυτό συντάξαμε εκ νέου και επανυποβάλαμε μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΕΚΑ (Δ.Ο.Κ.Κ) τον Μάρτιο του 2011 η οποία έτυχε έγκρισης τον Απρίλιο του ίδιου χρόνου δηλαδή μόλις σε ένα μήνα.
  • Υποβάλαμε νέα μελέτη οριοθέτησης του ρέματος Χαλκίδος διορθωμένη ως προς την αρχική, ως αποτέλεσμα της εγκεκριμένης γεωλογικής, η οποία μελέτη οριοθέτησης θεωρήθηκε από την αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας τον Ιούνιο του 2011 και διαβιβάστηκε στο αρμόδιο τμήμα του η ΥΠΕΚΑ. 
  • Επίσης οριοθετήθηκε και θεωρήθηκε από την παραπάνω υπηρεσία τον Οκτώβρη του 2011 τμήμα διακόσια πενήντα μέτρα του ρέματος Χαλκίδος τους εκτός του Γ.Π.Σ της Δ.Ε Παλλήνης κατ' απαίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΚΑ (τμήμα Δ'), στοιχεία που είχαν ζητηθεί από το 2009.
  • Με απαίτηση του παραπάνω τμήματος υποβάλαμε τεχνική έκθεση και φωτοερμηνείες εντοπισμού της ιστορικής θέσεις του ρέματος Χαλκίδος. 
  • Εκτός από τα παραπάνω μας ζητήθηκε και υποβάλαμε τις θεωρημένες μελέτες των υπό κατασκευή έργων αποχέτευσης όμβριων στην εντός σχεδίου περιοχή καθώς και τα σχέδια και την παραλαβή των υλοποιημένων έργων αποχέτευσης όμβριων στην εντός σχεδίου περιοχή και συγκεκριμένα επί της οδού Μεσσήνης.
  • Τέλος μας ζητήθηκε και υποβάλαμε τον Μάρτη του 2012 νέο συμπληρωματικό τεύχος που δείχνει την συνέχεια των επιμέρους θεωρήσεων στο ρέμα Γέρακα-Ανθούσας. Την σύνδεση με το τεχνικό έλεγχο της Αττικής οδού και τις σχετικές μελέτες και σχέδια κατασκευής του έργου του καθ υπόδειξη του αρμόδιου τμήματος με το ίδιο έγγραφο του 2009.
  • Αφού συμπληρώθηκε ο φάκελος της πολεοδομικής μελέτης με όλα τα παραπάνω εξετάστηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ οι 288 ενστάσεις και υπομνήματα που είχαν στο σύνολό τους απορριφθεί από την προηγούμενη Κοινοτική Διοίκηση, κατά την ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης πριν την αποστολή της στο ΥΠΕΚΑ το 2010. Σύμφωνα με την απόφασή του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ από τις 288 ενστάσεις και υπομνήματα 34 δικαιώθηκαν πλήρως 17 εν μέρει και 237 απερρίφθησαν. 
Εκτιμώντας τις όποιες ενέργειες και των προηγούμενων κοινοτικών αρχών θεώρησα απαραίτητο να 
ενημερώσω το σώμα για τις ενέργειες της δικής μας δημοτικής αρχής που είχαν σαν αποτέλεσμα την ομόφωνη απόφαση του ΣΧΟΠ.

Καλούμαστε λοιπόν σήμερα να αποφασίσουμε την ανάρτηση των σχεδίων του Β2 σταδίου της πολεοδομικής μελέτης Ανθούσας όπως εγκρίθηκαν από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ για 15 ημέρες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.