Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Παρασκευή 27/04/2012 και ώρα 17:30 στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας με τα παρακάτω θέματα: 


1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στην εταιρεία με διακριτικό τίτλο «ΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» επί της Λεωφ. Ανθούσας αρ. 9, στη Δημ. Ενότητα Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.

2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για διακριτική διαγράμμιση για λόγους ασφάλειας επί της Λεωφ. Ανθούσας, στο σημείο εισόδου της εκκλησίας ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ & μεταξύ του μινι-μάρκετ «ΙΟΡΔΑΝΗΣ» και του Ζαχαροπλαστείου «SWEET SHOP».