Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Δήμος Παλλήνης: Πρόσκληση για εκλογή εκπροσώπων στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών

Με την με αριθμ.384/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού, “όπου δεν υπάρχει φορέας μεταναστών, η έδρα του οποίου βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, ο Δήμαρχος απευθύνει δημόσια πρόσκληση στην κοινότητα μεταναστών όπως προσέλθουν για την εκλογή εκπροσώπων τους” .

Καλούνται οι μετανάστες που κατοικούν στο Δήμο Παλλήνης να προσέλθουν στο Δημαρχείο Παλλήνης, Ιθάκης 12, Γέρακας την Κυριακή 29 Απριλίου 2012 για την εκλογή εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου μας.

Με την παρούσα καλώ όλους τους μετανάστες που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις στο Δήμο Παλλήνης όπως υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2012, στο Δήμο Παλλήνης

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στα διοικητικά όρια του Δήμου Παλλήνης.