Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Την Δευτέρα 30/04/2012 και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο Παλλήνης, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για ακύρωση της υπ΄αριθμ. 011/2012 απόφασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.
2. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ.
3. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ. Υπάλληλος του Δήμου μας