Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Ένταξη της Ανθούσας στο σχέδιο πόλης

Μετά από πολυετή αναμονή, οι κάτοικοι της Ανθούσας μπορούν επιτέλους να πανηγυρίζουν. Με σημερινή του (5 Απριλίου 2012) απόφαση το ΣΧΟΠ ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη για το σχέδιο της Ανθούσας. 

Τι σημαίνει αυτό;

Η εγκεκριμένη πλέον μελέτη από το ΣΧΟΠ θα γυρίσει το Δήμο Παλλήνης, ο οποίος θα την αναρτήσει για  το προβλεπόμενο από το Νόμο διάστημα, ώστε να γίνουν και να εκδικαστούν οι όποιες ενστάσεις εάν υπάρχουν.

Ακολούθως η πολεοδομική μελέτη θα επιστραφεί στο ΣΧΟΠ και θα πάρει το δρόμο για να γίνει διάταγμα.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για την Δημοτική Ενότητα Ανθούσας, που ανακουφίζει τους κατοίκους της, οι οποίοι δικαίως μετά από αναμονή τόσων ετών ένοιωθαν πια απογοητευμένοι και πως τίποτα δεν θα γίνει. Η απόφαση αυτή δεν μας χαρίστηκε. Οφείλεται στην επιμονή, την υπομονή και την μεγάλη προσπάθεια, τόσο του Δημάρχου όσο και του Αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Γρηγόρη Καραγιάννη.