Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Δωρεάν εξετάσεις Σπειρομέτρησης στα ΚΑΠΗ του Δήμου Παλλήνης

Πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαρτίου οι δωρεάν εξετάσεις Σπειρομέτρησης στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.
Εξετάσθηκαν 41 μέλη του ΚΑΠΗ από εθελοντές Ιατρούς.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων στο ΚΑΠΗ παρευρέθηκε Ο Δήμαρχος Παλλήνης που είχε την ευκαιρία να συζητήσει με αρκετά από τα μέλη του ΚΑΠΗ. Η παρουσία του Δημάρχου δείχνει και την ιδιαίτερη σημασία που δίνει ο Δήμος Παλλήνης στα μέλη του ΚΑΠΗ και στο να τους παρέχονται οι κατά το δυνατόν αρτιότερες υπηρεσίες. Παρόντες επίσης ήταν ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου κ. Φώτης Αβαρκιώτης και ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Δημόπουλος.  

Οι εξετάσεις Σπειρομέτρησης θα συνεχιστούν την Τρίτη 3 Απριλίου στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης και την Τρίτη 24 Απριλίου στο ΚΑΠΗ της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.