Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

Μια πόλη για όλους - Έως το 2023 ολοκληρώνονται οι βασικές υποδομές της πόλης

Στην περίοδο 2019 - 2023 ολοκληρώνονται οι βασικές υποδομές της πόλης.

Με τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ήδη να καλύπτουν το σύνολο των εντός σχεδίων περιοχών, προχωρούμε στα έργα διευθέτησης ρεμάτων που θα αποτελέσουν και τους αποδέκτες των αντιπλημμυρικών έργων των πολεοδομικών ενοτήτων που είναι ενταγμένες στο σχέδιο και ολοκληρώνονται ήδη οι πράξεις εφαρμογής τους.

Εντός του 2019 ξεκινά η κατασκευή του ήδη δημοπρατημένου έργου της αποχέτευσης ακαθάρτων του Δήμου Παλλήνης με ορίζοντα ολοκλήρωσης της κατασκευής έως το 2023. Εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 55 εκατομμυρίων ευρώ από Ευρωπαϊκούς πόρους (ΕΣΠΑ - Ταμείο Συνοχής) για την κατασκευή του έργου, ο Δήμος ΠΕΤΥΧΕ να ΑΠΑΛΛΑΧΘΟΥΝ οι πολίτες του Δήμου Παλλήνης από το αντίστοιχο κόστος συμμετοχής που θα τους βάρυνε στην κατασκευή του έργου και ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ την ύπαρξη του αναγκαίου ποσού για να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ το έργο χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις ώστε έως τον Σεπτέμβριο του 2023 να έχει συνδεθεί και το τελευταίο σπίτι.

Για το Δίκτυο Αποχέτευσης των περιοχών Κάντζας, Αγ. Νικολάου, Κάτω Μπαλάνας, Λουτρού και Εργατικών Κατοικιών Παλλήνης, τα λύματα των οποίων κατευθύνονται προς το υπό κατασκευή Κ.Ε.Λ. Κορωπίου, η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου.

Ολοκληρώνουμε τις βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης με αντικαταστάσεις αγωγών, όπου είναι απαραίτητο, εκσυγχρονισμό των αντλιοστασίων, πύκνωση βανών ελέγχου και καλύτερη κατανομή ζωνών για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των πιέσεων.


Συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου με προγραμματισμένες ήδη εργασίες για το 2019 και 2020 με σκοπό την ολοκλήρωση του δικτύου στο Παλαιό Κέντρο Παλλήνης και στις περιοχές Κέντρου, Σταυρού, Μπαλάνας, Γαργηττού Ι και ΙΙ του Γέρακα. Εξασφαλίσαμε την προοπτική σταδιακής επέκτασης σε όλο τον Δήμο βάσει του συνεχιζόμενου ενδιαφέροντος που δείχνουν οι κάτοικοι.

Εντός του επόμενου έτους αναμένεται η έναρξη των εργασιών αναβάθμισης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών με την επέκταση των δικτύων οπτικών ινών έως τον τελικό χρήστη (υπηρεσίες Fiber to the home) για τα Κέντρα του Γέρακα και της Παλλήνης, παρέχοντας έτσι την δυνατότητα αυξημένης ποιότητας και πιστότητας υπηρεσιών για τον πολίτη αλλά και την δυνατότητα να αναπτύξει ο Δήμος νέες υπηρεσίες, στηριζόμενος σε αυτή την υποδομή.

Με την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων και δρομολογημένων έργων υποδομής, κλείνει ο κύκλος των παρεμβάσεων για τις βασικές υποδομές και μας επιτρέπεται να στρέψουμε την προσοχή μας σε έργα λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης της πόλης, βελτίωσης της καθημερινότητας καθώς και σε περισσότερες έξυπνες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Συνεχίζουμε για μια ακόμη καλύτερη πόλη...