Τρίτη 14 Μαΐου 2019

Με σχεδιασμό και όραμα για την οργανωμένη και ορθολογική ανάπτυξη της πόλης μας

Το σχέδιο πόλης δεν μπορεί παρά να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για μια αναπτυσσόμενη περιοχή σαν την δική μας, αφού όχι μόνο διασφαλίζονται οι περιουσίες των δημοτών και προωθείται η οργανωμένη και ορθολογική ανάπτυξη αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζονται οι χώροι και τα χρήματα για την κατασκευή των απαραίτητων κοινοχρήστων χώρων και κοινωφελών εγκαταστάσεων. 

Με επτά (7) Πολεοδομικές Ενότητες σε διαδικασία ολοκλήρωσης της Πράξης Εφαρμογής και οκτώ (8) Πολεοδομικές Ενότητας σε διαδικασία έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, η πόλη ανοίγει τα φτερά της. Οι επί δεκαετίες υπερφόρτωση των παλαιών πολεοδομικών κέντρων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των εκτός σχεδίου περιοχών σε Σχολεία, Αθλητικά και Πολιτιστικά Κέντρα, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ΚΑΠΗ, Χώρους Πρασίνου και Αναψυχής, φθάνει στο τέλος της.

Στις νέες περιοχές, οι οποίες πολεοδομούνται με ευνοϊκότερους για το περιβάλλον όρους, αποκτώνται πλέον οι απαραίτητοι χώροι για όλες τις εξυπηρετήσεις που πρέπει να απολαμβάνουν οι κάτοικοι μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης.

Ολοκληρώνουμε την Πολεοδομική Μελέτη για την Πλατεία Πανοράματος και κατασκευάζουμε τον πολυχώρο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του οικισμού.

Η άμεση προώθηση του Σχεδίου Πόλης αποτελεί και την μόνη βιώσιμη λύση για την προστασία των ελάχιστων εναπομεινάντων ελεύθερων χώρων: Λόφος Λεβίδη, Λόφος Κεραίας, Στρατόπεδο Λάμπρου. Σε μια εποχή όπου το κράτος δεν χαρίζει και οι πολίτες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθούν στο κόστος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων για την απόκτηση ελεύθερων χώρων, προωθούμε την αξιοποίησή τους, μέσω της ένταξης τους στο Σχέδιο Πόλης, ως χώρους πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.


Για πρώτη φορά στην εικοσάχρονη εξέλιξη του θέματος του Κτήματος ΚΑΜΠΑ, ο Δήμος Παλλήνης κατοχυρώνει ΟΦΕΛΗ υπέρ της περιοχής και των κατοίκων, μεταξύ των οποίων:
  • Κατασκευή έργων πρασίνου και άθλησης στους κοινόχρηστους χώρους 160 στρεμμάτων που περιέρχονται στο Δήμο Παλλήνης, με δαπάνη της εταιρείας,
  • Κατασκευή έργων αναπλάσεων και περιβαλλοντικής αναβάθμισης ύψους έξι εκατομμυρίων (6.000.000,00) ευρώ, με δαπάνη της Εταιρείας.
  • Εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών με ευθύνη του Δήμου για την αποφυγή διαμπερούς κυκλοφορίας και την ελαχιστοποίηση της όχλησης από την κυκλοφορία των οχημάτων, το κόστος των οποίων θα βαρύνει την Εταιρεία.
  • Άμεση μεταβίβαση με συμβόλαιο της Βίλλας Καμπά, πλήρως ανακαινισμένης, κατά ψιλή κυριότητα στον Δήμο και κατά πλήρη κυριότητα με την παρέλευση 15 ετών.
  • Ανακατασκευή του παλιού Εργοστασίου και του παλιού Σιδηροδρομικού Σταθμού και ανάδειξη της παλιάς Σιδηροδρομικής Γραμμής.
  • Αναβίωση 30 στρεμμάτων οικολογικών αμπελώνων, που θα συνδεθούν με τις μουσειακές λειτουργίες του παλιού Εργοστασίου Καμπά.
  • Ενοποίηση των κοινοχρήστων χώρων με τους χώρους εκπαίδευσης μέσω της υποβάθμισης του αρτηριακού χαρακτήρα της οδού Λεονταρίου και της πεζοδρόμησης τμημάτων της.
  • Φύτευση υψίκορμων δέντρων μεταξύ της επένδυσης και της γύρω περιοχής για την αντιμετώπιση της όχλησης, αποφυγή ρύπανσης (αισθητικής και περιβαλλοντικής).
  • Εξασφάλιση της πρόσληψης προσωπικού κατά προτεραιότητα από κατοίκους του Δήμου Παλλήνης.
  • Εξασφάλιση ευκαιριών επιχειρηματικής δραστηριότητας εντός της επένδυσης, με ευνοϊκότερους όρους για επαγγελματίες της πόλης μας.