Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

Οι σταυροί σε όλα τα τμήματα, των υποψηφίων της παράταξης Ζούτσου για το Τοπικό του Γέρακα

Παρακάτω οι σταυροί σε όλα τα τμήματα των υποψηφίων της παράταξης Ζούτσου για το Τοπικό Συμβούλιο Γέρακα.

Προσοχή! Οριστικά αποτελέσματα εκδίδει ΜΟΝΟ το πρωτοδικείο Αθηνών.