Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Δημιουργούμε τις βέλτιστες συνθήκες για τα παιδιά μας

Με νέα βιοκλιματικά σχολεία, άριστα συντηρημένη υποδομή, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, και ένα πλούσιο πρόγραμμα εθελοντικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, δημιουργούμε τις βέλτιστες συνθήκες για τα παιδιά μας. 

Η παρέμβαση μας στην Παιδεία, δεν μπορεί να περιορίζεται στην απλή διαχείριση των σχολικών κτηρίων. Τα παιδιά μας αξίζουν μια καλύτερη παιδεία και προς αυτή την κατεύθυνση ο Δήμος λειτουργεί τόσο υποστηρικτικά στο έργο των Διδασκόντων και των Συλλόγων Γονέων όσο και διεκδικητικά απέναντι στην Κεντρική Διοίκηση.

Ανταποκρινόμαστε άμεσα σε όλες τις ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας των 51 Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την διατήρηση ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Διαθέτουμε μέρος των εσόδων από τον Δημοτικό Φόρο για επιπλέον χρηματοδότηση προς όλες τις Σχολικές Μονάδες με ποσά που αξιοποιούνται στις επισκευαστικές ανάγκες, στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών, στην προμήθεια επιπλέον τεχνολογικού, αθλητικού, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ.

Αξιοποιούμε τον θεσμό της χορηγίας ώστε να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για την δημιουργία πρότυπων σχολικών μονάδων.

Ολοκληρώνουμε έργα ενεργειακής αναβάθμισης των Σχολικών Μονάδων με αλλαγές στα κουφώματα, θερμοπροσόψεις, αλλαγές στα συστήματα θέρμανσης, αντικατάσταση λαμπτήρων κλπ. με προτεραιότητα στις παλαιότερες Σχολικές Μονάδες.

Φροντίζουμε για την συμμετοχή όλων των Σχολικών Μονάδων σε διασχολικές δραστηριότητες και σεμινάρια, που σχετίζονται με την προώθηση του Εθελοντισμού, της Αιμοδοσίας, της Περιβαλλοντικής Αγωγής (π.χ. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης FollowGreen), της Κυκλοφοριακής Αγωγής, της διαδραστικής και συμμετοχικής Εκπαίδευσης, της Φιλαναγνωσίας, της Ρομποτικής.

Ενισχύουμε την συμμετοχή των Σχολείων σε Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Μαθητικές Συναντήσεις και Fora.


Συγκεντρώνουμε και διανέμουμε γραφική ύλη και σχολικό εξοπλισμό στα παιδιά, που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Φροντίζουμε για την συνεργασία μεταξύ Σχολικών Μονάδων και Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος για την θέσπιση πολιτιστικών και αθλητικών πρωτοβουλιών όπως θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις κλπ με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών των Σχολείων.

Οργανώνουμε ενημερωτικές ημερίδες για θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, καθώς και τιμητικές εκδηλώσεις για τους επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι. & Α.Τ.Ε.Ι. και χρηστικές πληροφορίες για τους νεοεισαχθέντες.

Επιταχύνουμε τις διαδικασίες κατασκευής νέων σχολείων στις περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο .