Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

Καθαριότητα - Ανακύκλωση

Με καινοτόμους μεθόδους, Ευρωπαϊκά πρότυπα και σύγχρονο εξοπλισμό αναβαθμίζουμε την αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και προστατεύουμε το Περιβάλλον.  

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών είναι η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση και η περιβαλλοντική παιδεία.

Πρώτοι σε πανελλήνια κλίμακα εφαρμόσαμε την πλατφόρμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης Followgreen, η οποία βραβεύτηκε με βραβείο καινοτομίας. Η πλατφόρμα συμπληρώνεται με ένα πλήθος δράσεων στα σχολεία μας που εκπαιδεύουν και ευαισθητοποιούν τα παιδιά μας και μέσω αυτών το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

Εκπονήσαμε, σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επιχειρησιακό Σχέδιο Εναλλακτικής Τοπικής Διαχείρισης και Αξιοποίησης των Παραγόμενων Οργανικών Αστικών Στερεών Αποβλήτων. Αξιοποιήσαμε τα συμπεράσματα της έρευνας στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού για την διαχείριση στερεών αποβλήτων που αποτελεί τον οδηγό για τις ενέργειες μας.

Επεκτείνουμε διαρκώς το υφιστάμενο σύστημα ανακύκλωσης στην πόλη μας, με την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για την διαλογή στην πηγή με έμφαση αρχικά στα οργανικά υπολείμματα, στο γυαλί, χαρτί και πλαστικό, αλουμίνιο, τηγανέλαια, Μπάζα, Ενδύματα - Υποδήματα, Συσσωρευτές, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές, Λαμπτήρες. Αξιοποιούμε τα κλαδιά και φυτικά υπόλοιπα για παραγωγή οργανικού λιπάσματος με το πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης.
Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ προχωρούμε στην ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Συνεχίζουμε την τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε πλατείες και δρόμους με φαρδιά πεζοδρόμια και προχωρούμε στην δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων με σκοπό την καλύτερη καθαριότητα και την περαιτέρω μείωση του κόστους.

Προωθούμε την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων ως περιβαλλοντική και αισθητική επιλογή με δράσεις στο Κοινωνικό Ανταλλακτήριο(ενδυμάτων – υποδημάτων και λοιπών ειδών) και στο Κοινωνικό Φαρμακείο (φάρμακα), στις εορταστικές εκδηλώσεις κλπ.

Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία για την αγορά χώρου με σκοπό την δημιουργία ενός σύγχρονου Κλειστού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) με σκοπό την περαιτέρω μείωση του κόστους και κεντρικού ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ το οποίο θα υποστηρίζει την λειτουργία των δορυφορικών «ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΩΝΙΩΝ» και προχωρούμε στις μελέτες για την κατασκευή του.

Συντηρούμε διαρκώς, αντικαθιστούμε κατεστραμμένους και τοποθετούμε νέους μπλε κάδους (ανακύκλωσης) και πράσινους (απορριμμάτων) σε όποια σημεία απαιτείται.


Εξοπλίσαμε τον στόλο της καθαριότητας με οκτώ (8) νέα απορριμματοφόρα, έναν (1) τράκτορα, δύο (2) press containers, ένα (1) ανοιχτό φορτηγό, ένα (1) JCB μηχάνημα έργου για φόρτωση μπαζών και κλαδιών και ένα πολυμηχάνημα με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής υπερκατασκευών για διαφορετικές χρήσεις και συνεχίζουμε με την αγορά ειδικών οχημάτων όπως κινητές πράσινες γωνιές, συνδυασμό απορριμματοφόρου – καδοπλυντηρίου, κλαδοθρυματιστή, κλπ.