Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

16 ψηφιακές εφαρμογές με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη

Ο Δήμος μας διαθέτει ήδη μια μεγάλη σειρά (16 ενεργών) καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών, όπως ενδεικτικά: Ενεργός Πολίτης, MyGIS, CityGuide, InfoΔράση, Νοιάζομαι, FollowGreen, GetAPet και συνεχίζει την ανάπτυξη νέων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Κάποιες από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που βρίσκονται ήδη σε φάση σχεδιασμού:
 • Διαδραστική πλατφόρμα όπου οι δημότες θα μπορούν να προτείνουν και να συμμετέχουν στην υλοποίηση εθελοντικών σχεδίων που αφορούν στην πόλη μας (Community Projects).
 • Πλατφόρμα διαρκούς ενημέρωσης για τα δρώμενα στο δήμο βάσει των προτιμήσεων του κάθε πολίτη. (NewsFeedPallini).
 • Πλατφόρμα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης αιτημάτων για τους πολίτες με πιστοποίηση βάσει της ψηφιακής υπογραφής που ο κάθε πολίτης μπορεί να αποκτήσει από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΔήμοςΕνΟίκω).
 • Πλατφόρμα ενημέρωσης για τεχνικά έργα που υλοποιούνται από τον Δήμο ή τρίτους φορείς που αδειοδοτεί ο Δήμος, στην περιοχή όπου κατοικεί, εργάζεται ή επισκέπτεται ο κάθε πολίτης βάσει των στοιχείων που έχει δηλώσει.
 • Πλατφόρμα προειδοποίησης για έκτακτα καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.
 • Πλατφόρμα υποστήριξης ευπαθών ομάδων όπως ηλικιωμένα μοναχικά άτομα, άτομα με αναπηρίες ή άτομα που πάσχουν από γεροντική άνοια, Alzheimer ή Parkinson.

Έξυπνη πόλη

Μια “έξυπνη πόλη” βρίσκει “έξυπνες λύσεις” για τα προβλήματα της μέσα από την ενεργοποίηση των δυνάμεων των πολιτών της. Τα παραδοσιακά δίκτυα και υπηρεσίες γίνονται πιο αποδοτικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων.

Προτεραιότητες μας:
 • Η βιώσιμη αστική κινητικότητα
 • Η διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων και καταναλωτών
 • Η διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ιδιαίτερα σε θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Η διαρκής βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη μέσα από καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.
 • Η ανάπτυξη και υποστήριξη Ενεργειακών Κοινοτήτων
 • Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των εθελοντικών πρωτοβουλιών των πολιτών και η διασύνδεση αυτών των πρωτοβουλιών με αντίστοιχες των κοινωνικών και οικονομικών φορέων.