Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 20/05/2013 και ώρα 18:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί συμμετοχής στο Παναττικό Συνέδριο Δημοτικών Κοινοτήτων.
2. Λήψη απόφαση περί κατασκευής και τοποθέτησης γραμματοθυρίδων.
3. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία ΘΕΑΚΟΣ EXPORT Α.Ε.- ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 224.
4. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία ΘΕΑΚΟΣ EXPORT Α.Ε.- ΕΚΤΟΡΟΣ 20.
5. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΑΓΓΕΛΟ.
6. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΧΟΥΝΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
7. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.
8. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟ ΒΙΚΤΩΡ.