Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Ο Δήμος Παλλήνης συμμετέχει στο πρόγραμμα «Δωρεάν Διανομή Τροφίμων σε απόρους», έτους 2013

Στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τη χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει για πρώτη φορά ο Δήμος Παλλήνης

Το ενωσιακό «πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Κοινότητας» (Most Deprived Persons) εφαρμόζεται από το 1987 στην Κοινότητα με τη συμμετοχή των κρατών-μελών να είναι εθελοντική. Είναι ένα πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα σε ετήσια βάση και συγχρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εκάστοτε κράτος μέλος που συμμετέχει σε αυτό. Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος σε κοινωνικό επίπεδο είναι η ευημερία των απόρων της Κοινότητας.

Ο Δήμος Παλλήνης για πρώτη φορά επιλέγεται ως φορέας υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος. 

Καλούνται οι δικαιούχοι - όπως περιγράφονται παρακάτω - να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής α) σε όλα τα Δημοτικά Καταστήματα και β) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο μέχρι τις 31/05/2013. Η προθεσμία υποβολής θα τηρηθεί αυστηρά.
Για περισσότερες πληροφορίες τηλ. 210 6604658 & 210 6612890.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο press@palini.gr

Τα είδη διατροφής θα διανεμηθούν δωρεάν στους τελικούς δικαιούχους (απόρους) μέσω του Δήμου Παλλήνης και αφορούν ενδεικτικά: ρύζι, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και τυροκομικά προϊόντα.
Το νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό και κοινοτικό) που διέπει το πρόγραμμα, καθώς και τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε αυτό μπορείτε να τις δείτε εδώ: http://www.minagric.gr/index.php/el/component/content/article/1237.html

Κριτήρια επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων σύμφωνα με την ΚΥΑ 279/23460 

Το κριτήρια επιλεξιμότητας για τους απόρους διαμορφώνεται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:
I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.