Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Πρωτοπόρος ο Δήμος Παλλήνης στην εναλλακτική διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ο Δήμος Παλλήνης συνεχίζοντας τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, πρόκειται να συμπεριλάβει στα προγράμματα που ήδη εφαρμόζονται δύο ακόμη προγράμματα.

Πρόκειται για

Α’ Ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

Η ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών είναι μια διαδικασία που μπαίνει στη ζωή μας όλο και πιο έντονα και σαν συνείδηση και σαν πράξη απέναντι στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και του ίδιου του ανθρώπου.

Με την ανακύκλωσή τους τα οφέλη είναι πολλά και αφορούν την καθημερινότητά μας, την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον. Τα προϊόντα της ανακύκλωσης είναι βιοντίζελ (απόδοση 1 λίτρο λάδι = 0,8 λίτρα βιοντίζελ) και βιολιπαντικά.

Με την ανακύκλωση τα προβλήματα που δημιουργούνται στα αποχετευτικά δίκτυα σταματούν (δυσοσμία, φράξιμο σωληνώσεων, ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα).

Τα οφέλη για το Δήμο θα είναι περιβαλλοντικά καθώς και ανταποδοτικά - ανάλογα με την εξέλιξη του προγράμματος - για τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί κ.α.)

Πιλοτικά θα τοποθετηθούν κάδοι ανακύκλωσης μέσα στη πόλη όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να αδειάζει τα χρησιμοποιημένα λάδια συμβάλλοντας στην ανακύκλωση.

Β’ Την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

Με τον όρο «εναλλακτική διαχείριση» νοούνται οι εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, ώστε με την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίησή τους να επιστρέφουν στο ρεύμα αγοράς ή να προωθούνται για άλλες χρήσεις.

Στη κατοχή του δήμου μας περιέρχονται απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), τα οποία παράτυπα απορρίπτουν δημότες εκτός των Skipper ή τα εγκαταλείπουν στα πεζοδρόμια και τα οποία τελικά καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής μέσω της αποκομιδής από τα συνεργεία του Δήμου μας. Η επιβάρυνση από όλη αυτή τη διαδικασία εκτός από περιβαλλοντική είναι και οικονομική.

Με τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα μέσω του οποίου τα παραπάνω απόβλητα δεν θα καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Φυλής αλλά σε ειδικούς χώρους διαλογής και προώθησης για επαναχρησιμοποίηση, ο Δήμος μας αποκομίζει πολλαπλά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη.

Τα δύο αυτά προγράμματα πρόκειται να τεθούν σε λειτουργία πολύ σύντομα και θα ενημερωθείτε με νεότερες ανακοινώσεις μας.

Τα δύο παραπάνω προγράμματα έρχονται να προστεθούν στα προγράμματα
· Ανακύκλωσης
· Κομποστοποίησης
· Ανακύκλωσης ειδών ένδυσης
· Ανακύκλωσης χάρτου 

τα οποία λειτουργούν ήδη με μεγάλη επιτυχία στο Δήμο μας.

Ο Δήμος Παλλήνης όμως δεν σταματά εκεί.

Σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη η οποία αφού αξιολογήσει την υπάρχουσα κατάσταση θα προχωρήσει σε προτάσεις για:

· Εναλλακτική ορθολογική διαχείριση οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
· Περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων.
· Αποφόρτιση συμβατικών ρευμάτων απορριμμάτων, δρομολογίων και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης (ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ).
· Μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης του Δήμου και των δημοτών από τις αυξανόμενες απαιτήσεις ορθολογικής διαχείρισης αποβλήτων.
· Κατάρτιση και αξιολόγηση σεναρίων ανάπτυξης και λειτουργίας πράσινων σημείων (greenpoints) για τοπική επαναχρησιμοποίηση προϊόντων τέλους ζωής.

Η αξία του περιβάλλοντος, η ανάγκη να το προστατεύσουμε και να το διαχειριστούμε σωστά έχει υιοθετηθεί σε μία σειρά δεσμεύσεων, που αποτυπώνονται στην περιβαλλοντική πολιτική του Δήμου Παλλήνης. 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στα προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και μαζί να διεκδικήσουμε μια ανάπτυξη και μια καλύτερη ποιότητα ζωής για μας και τα παιδιά μας.