Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Έδρες και έξοδα υποψηφίων

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με το οποίο καθορίζεται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010, με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή.

Για το Δήμο Παλλήνης έχουμε:
Σύνολο Δημοτικών Συμβούλων: 33 (αμετάβλητο)
Ανθούσα: 1 έδρα (από 3)
Γέρακας: 18 έδρες (από 14)
Παλλήνη: 14 έδρες (από 16)

Ολόκληρο το ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.

Επίσης με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζεται το ανώτατο όριο δαπανών ανά υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, που για το Δήμο Παλλήνης είναι το ποσό των 1.500 €.

Τέλος, πάλι με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών καθορίζονται τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτήν, τον τρόπο και τον χρόνο ενημέρωσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις
δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων.

Τα δεδομένα που θα καταχωρήσουν οι συνδυασμοί θα είναι στη διάθεση όλων των πολιτών, στη διεύθυνση http://ekloges.ypes.gr/ 

Υπενθυμίζω ότι οι συνδυασμοί ελέγχονται για τα έσοδα-έξοδά τους και ότι στις προηγούμενες Δημοτικές εκλογές κάποιοι που παρουσιάζονταν ως κατάλληλοι να διοικήσουν το Δήμο Παλλήνης, δεν κατάφεραν ούτε αυτό να κάνουν σωστά, και τους καταλογίστηκαν πρόστιμα (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).