Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Ενημερωτική Ημερίδα του Δήμου Παλλήνης για το πρόγραμμα «Μεσογαία»

Τη Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου θα λάβει χώρα η ενημερωτική Ημερίδα για το Πρόγραμμα: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδας & Παλλήνης».

Η Ημερίδα θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δημαρχείου Παλλήνης, Ιθάκης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

11:00 - 11:15 Προσέλευση
11:30 – 13:00 Έναρξη εκδήλωσης
  • Χαιρετισμός Δημάρχου Παλλήνης, κ. Αθανασίου Ζούτσου
  • Παρουσίαση του Προγράμματος Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων-Αρτέμιδας & Παλλήνης – Ομιλητής κ. Αντώνης Καντιδάκης, εκπρόσωπος εταίρου ASSETΤεχνολογική
  • Παρουσίαση Δράσεων Κατάρτισης: Προγράμματα και Οφέλη - Εκπρόσωπος ΚΕΚ
  • Ο ρόλος των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην απασχόληση – Ομιλητής κ. Στράτος Παπαδογιαννάκης, εκπρόσωπος εταίρου ASSET Τεχνολογική
  • Χαιρετισμός Προέδρου ΔΗ.ΣΚΕ.ΑΝ, κ. Δημοσθένη Παπακωνσταντίνου
  • Χαιρετισμός Εκπροσώπου Εταίρου IEM

13:00 – 13:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση
  • Η Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Σπάτων - Αρτέμιδος και Παλλήνης» εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).