Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον αριθμό των υποψηφίων στις Δημοτικές Εκλογές

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστο µε τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας µε δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατό τοις εκατό (100%)»
Αυτό ψηφίστηκε στις 8/4/2014 κατ' άρθρο και στις 10/4/2014 στο σύνολο, από τη Βουλή των Ελλήνων. Πρόκειται για Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών"

Τι λέει όμως το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β, της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 3852/2010 που είναι ο Καλλικράτης;
«2.... β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους, σε αριθμό ίσο τουλάχιστον με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω...»

Με απλά Ελληνικά και επειδή τα εδάφια και οι παράγραφοι μπορεί να σας κούρασαν, στο Δήμο Παλλήνης πριν το Νομοσχέδιο της 10ης Απριλίου είχαμε 33 δημοτικούς συμβούλους, συνεπώς οι υποψήφιοι μπορούσαν να είναι 33 + 17 (50%) = 50 

Μετά το Νομοσχέδιο οι υποψήφιοι μπορεί να είναι 33 + 33 = 66, δηλαδή 16 παραπάνω. 

Με βάση τις έδρες ανά δημοτική ενότητα ένα ΠΛΗΡΕΣ ψηφοδέλτιο πρέπει να έχει 36 υποψήφιους από το Γέρακα, 28 υποψήφιους από την Παλλήνη και 2 υποψήφιους από την Ανθούσα (το μισό των υποψηφίων είναι οι έδρες ανά δημοτική ενότητα).  

Επιτρέψτε μου την πρόβλεψη ότι οι περισσότεροι συνδυασμοί δεν θα έχουν πλήρες ψηφοδέλτιο αφού ακόμα και με τα προηγούμενα δεδομένα δυσκολεύονταν στην συμπλήρωση. Αν όλοι οι συνδυασμοί τα καταφέρουν να έχουν πλήρες ψηφοδέλτιο, τότε οι υποψήφιοι συνολικά των 5 συνδυασμών (μαζί με τα τοπικά συμβούλια) θα ανέρχονται στους 480. 

Αν ανατρέξουμε λίγο πίσω δεν θα παρατηρήσουμε παρά τις αντιφάσεις και την προχειρότητα του Υπουργείου Εσωτερικών που θεσπίζει αλλαγές μόλις 40 ημέρες πριν τις εκλογές. Θυμηθείτε επίσης τις πομπώδεις δηλώσεις του ενός ψηφοδελτίου για όλους, οι οποίες ουδέποτε έγιναν πράξη.