Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Παλλήνης


Την Πέμπτη 20/11/2014 και ώρα 20:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οινοποιείο Πέτρου» (Λεωφόρος Μαραθώνος 117), συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ» στη ΧΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 19 στη Δ.Ε. Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 2ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στη ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ επί της οδού Λ.Μαραθώνος 100 στη Δ.Ε. Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» στον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ επί της οδού Βυζαντίου 9 στη Δ.Ε. Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 4ον: Λήψη απόφασης για προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΥΛΙΚΕΙΟ» της εταιρείας Ι.Μ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εντός του σχολείου επί της οδού Μίληση 3 Θέση Μπαλάνα στη Δ.Ε. Παλλήνης.

ΘΕΜΑ 5ον
: Λήψη απόφασης για άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας N.Y. CAFÉ O.E.