Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης

Σμέρος Κωνσταντίνος
Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης.

Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σμέρος Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Καρκούλιας Δημήτριος
Μέλη: Κουνενάκη Ειρήνη, Καρράς Δημήτριος, Πυργιώτης Αλέξανδρος, Κάλανδρος Παναγιώτης, Χαλκίδης Ιωάννης, Ζακόπουλος Βασίλειος (Διευθυντής Σχολείου), Ζαχαράκης Νικόλαος (Διευθυντής Σχολείου), Μαλισσιόβας Αθανάσιος (Εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων Παλλήνης) και Γαλανοπούλου Βασιλική, Διακάκη Μαρία, Μηλοπούλου Έλενα (γονείς έχοντες σχέση με την εκπαιδευτική κοινότητα).  

Η θητεία του παραπάνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 28/02/2017.