Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος (ΚΕΑΠΠ) Δήμου Παλλήνης.

Η σύνθεση του Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Ζούτσος Αθανάσιος 
Αντιπρόεδρος: Ζινέλη Καλλιόπη 
Μέλη: Στεφανάκης Εμμανουήλ, Μουρτζιάπης Γεώργιος, Αποστολίδου Ελένη, Πυργιώτης Αλξανδρος, Καλαντζής Νεκτάριος, Χειλά Καλλιόπη, Μυροπούλου-Παπαοικονόμου Ιουλία, Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, Λάκκος Παναγιώτης.