Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014

Δήμος Παλλήνης: Εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)

«Ανοιχτή εκπαίδευση των δημοτών για βασική υποστήριξη της ζωής σε ενήλικες και βασική υποστήριξη της ζωής και αντιμετώπιση της πνιγμονής σε βρέφη και παιδιά» διοργανώνει ο Δήμος Παλλήνης δια μέσου της Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 πμ έως 13:00 μμ, στο 1ο Αθλητικό Κέντρο Γέρακα (κλειστό).

Καλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι προπονητές των αθλητικών σωματείων, οι φυσιοθεραπευτές και όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτου επαγγελματικής ιδιότητας.

Η εξάσκηση των εκπαιδευομένων στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ),
πραγματοποιείται σε πραγματικές συνθήκες στο έδαφος, σε συνθήκες εξομοίωσης πραγματικού περιστατικού με τη χρήση προπλασμάτων (κούκλες) φυσικών διαστάσεων, ενώ η εκπαίδευση γίνεται σε ατομικό επίπεδο για κάθε ενδιαφερόμενο ξεχωριστά, από τους εξειδικευμένους επιστήμονες - διασώστες της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (ΕΔΟΚ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανοιχτή εκπαίδευση του κοινού στη βασική υποστήριξη στη ζωή σε ενήλικες και παιδιά, και η δημιουργία ερεθισμάτων για αναζήτηση πληροφοριών σε θέματα διάσωσης της ζωής.