Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014

Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Παλλήνης

Συγκροτήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Παλλήνης, με την εξής σύνθεση:

1. Ειρήνη Κουνενάκη, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής
2. Μαρία Γρατσία, Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης
3. Μαρία Μίλια Κόπτη, Δημοτική Σύμβουλο από την παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης
4. Μικαέλα Συμεωνίδη, Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Γέρακα
5. Ελένη Κωνσταντίνου, υπηρεσιακό στέλεχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής
6. Γιώτα Ηλιού, δημοσιογράφο
7. Παρασκευή Λιούμπη, εκπαιδευτικό

Η επιτροπή ισότητας του Δήμου Παλλήνης, λειτουργεί γνωμοδοτικά με στόχο την των κατοίκων στα θέματα ισότητας των φύλων, και την καταγραφή και ανάδειξη προβλημάτων που προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο,