Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση express για τις αξιολογήσεις των υπαλλήλων

Σε κατεπείγουσα συνεδρίαση κάλεσε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, ο Δήμαρχος Παλλήνης, με μοναδικό θέμα τη "Λήψη απόφασης για την Αξιολόγηση των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης".

Για όσους δεν γνωρίζουν η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων (για τις επιδόσεις τους το 2013) ξεκινά στις 30 Ιουνίου και θα δώσει στο τέλος Αυγούστου βαθμό κάτω από τη βάση στο 15% των υπαλλήλων. Με άλλα λόγια οι εργαζόμενοι θα βρεθούν «μετεξεταστέοι» το... Σεπτέμβριο. Αν ξαναβρεθούν στην ίδια θέση και στη δεύτερη αξιολόγηση, η οποία θα πρέπει να γίνει... τέσσερις μήνες μετά το Σεπτέμβριο του 2014 (αρχές Ιανουαρίου 2015), τότε ίσως βρεθούν στη γκρίζα ζώνη της μισθολογικής υποβάθμισης, της επανακατάρτισης ή ακόμα και της απομάκρυνσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η σχετική απόφαση επιμερισμού των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης (Υποχρεωτικά το 25% των υπαλλήλων θα πάρει βαθμό 9-10, το 60% θα πάρει 7-8 και το 15% θα πάρει 1-6) θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014 (Εξ' αυτού το κατεπείγον της συνεδρίασης). 

Σημειώνω πως αν και η συνεδρίαση προκλήθηκε από το Δήμαρχο, υπήρχε σχετικό αίτημα και από το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης καθώς και ενυπογράφως, από τους 12 εκ των 13 μελών της αντιπολίτευσης (βέβαια εκ των 12 παρευρίσκονταν οι 8, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα). 

Η συνεδρίαση διήρκεσε περί την μία ώρα και κατά πλειοψηφία ενέκρινε την εισήγηση του Δημάρχου (ΔΕΙΤΕ ΤΗ).