Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει την Δευτέρα 16/06/2014 και ώρα 18:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. ΤΣΙΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ.
2.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟ.
3.Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «ΛΑΖΑΡΟΣ ΖΗΣΟΓΛΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε.».
4.Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ΄αριθμ. 003/2014 απόφασης της εταιρείας «Β. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατ΄εφαρμογή της υπ΄αριθμ. 1217/2014 γνωμοδότησης της Δ/νσης Υγειονομικού.