Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Δήμος Παλλήνης: Έναρξη αιτήσεων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης για την περίοδο 2014 - 2015

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Παλλήνης διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παλλήνης.

Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα λειτουργήσουν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2014 - Μαΐου 2015 στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Παλλήνης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:


Α/Α
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
ΩΡΕΣ
1.1
Καινοτομία-Επιχειρηματικότητα-Διοίκηση
Επιχειρήσεων
25
1.2
Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική
 Επιχειρηματικότητα
50
1.9
Σύγχρονες Τραπεζικές Συναλλαγές
25
1.10
Υπολογίζοντας τις δαπάνες του νοικοκυριού
25
1.12
Επαγγελματική ενεργοποίηση άνεργων γυναικών
25
2.1
Περιβάλλον & καθημερινή ζωή
25
2.5
Προστασία και Δικαιώματα Καταναλωτή
25
2.7
Αστικοί λαχανόκηποι
25
2.9
Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
25
3.1
Επεξεργασία κειμένου – Διαδίκτυο (Ι)
50
3.2
Υπολογιστικά φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
50
3.4
Διαδικτυακά εργαλεία & υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
25
3.5
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social media)
25
4.4
Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1)
25
4.5
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
25
4.6
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.7
Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.8
Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.9
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
25
4.10
Ρωσικά για τον τουρισμό  (Α1-Α2)
25
5.1
Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής & προσωπικής ζωής

25
5.5
Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων
25
5.9
Αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης στην
καθημερινή ζωή
25
6.1
Ιστορία της Τέχνης
25
6.2
Εικαστικό εργαστήρι
50
6.3
Φωτογραφία
25
6.4
Κινηματογράφος
25
6.5
Εργαστήρι δημιουργίας βίντεο
50
6.6
Θεατρικό Εργαστήρι
 (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
50
6.8
Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
50
6.9
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή αντιγράφου του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο ΚΔΒΜ Δήμου Πάλλήνης (Λεονταρίου, Κάντζα).
Τηλ. : 2106033160 ή στο email: press@palini.gr
Δηλώσεις συμμετοχής για τις πρώτες ενάρξεις μέχρι 20/07/2014, καθώς και από 10/09/2014 .
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας