Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Το νέο Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας

Με Πρόεδρο τον Δρακόπουλο Πέτρο θα ξεκινήσει τις εργασίες του το πενταμελές Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ανθούσας, την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Από τις πέντε έδρες, τρεις καταλαμβάνουν υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Ζούτσου, μια οι υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Μερτύρη και μια οι υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Γαβρά.

Έτσι λοιπόν, κατά σειρά εκλογής, το νέο Τοπικό Συμβούλιο Ανθούσας είναι:Όνομα Συνδυασμός
Δρακόπουλος Πέτρος Ζούτσος Νέα εκλογή
Ζανουδάκη Ολυμπία Ζούτσος Νέα εκλογή
Μανάκος Αναστάσιος Ζούτσος Νέα εκλογή
Βίγλας Δημήτριος Μερτύρης Επανεκλέγεται
Τσομάκη Εύη Μπάκας Νέα εκλογή