Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Πέμπτη 19/06/2014, και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για υλοποίηση της υπ’ αριθ. 32/2011 Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.
2) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για υλοποίηση της υπ’ αριθ. 5/2012 Απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας του Δήμου Παλλήνης.