Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014

Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στις 26/6

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης στις 26 ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 16:00, με ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:

Λήψη απόφασης για την Αξιολόγηση των εργαζομένων του Δήμου Παλλήνης.

κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, παρ. 5 εκ του λόγου ότι στις 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 αρχίζει η διαδικασία εφαρμογής του Ν. 4250/2014 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.