Σάββατο 14 Ιουνίου 2014

Το νέο Τοπικό Συμβούλιο της Παλλήνης

Με Πρόεδρο τον Παπανικολάου Νικόλαο θα ξεκινήσει τις εργασίες του το εντεκαμελές Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παλλήνης, την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Από τις έντεκα έδρες, επτά καταλαμβάνουν υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Ζούτσου, δύο οι υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Μερτύρη και από μια οι υποψήφιοι με το συνδυασμό του κ. Μπάκα και του κ. Βολιώτη. 

Έτσι λοιπόν, κατά σειρά εκλογής, το νέο Τοπικό Συμβούλιο Παλλήνης είναι:
Όνομα Συνδυασμός  
Παπανικολάου Νικόλαος Ζούτσος Νέα εκλογή
Ντάβου Μαρία Ζούτσος Νέα εκλογή
Μπριλάκης Διογένης Ζούτσος Νέα εκλογή
Μεταξά Παρασκευή Ζούτσος Νέα εκλογή
Κοτροζίνη Πανωραία Ζούτσος Επανεκλέγεται
Καλοζούμη Χρυσούλα Ζούτσος Νέα εκλογή
Ζερτοπούλης Δημήτριος Ζούτσος Νέα εκλογή
Δέδες Νικόλαος Μερτύρης Νέα εκλογή
Τιλκιτζής Ιωάννης Μερτύρης Επανεκλέγεται
Μέρμιγκας Μιχαήλ Μπάκας Νέα εκλογή
Καλογρία Ελισσάβετ Βολιώτης Νέα εκλογή