Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Οι εργασίες που έγιναν στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης

Λιακόπουλος Άγγελος
Πρόεδρος Σχολικής
Επιτροπής
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
► Στο 1ο Γυμνάσιο Γέρακα έγινε εξωτερικό Βάψιμο, σιδηρουργικές εργασίες όπου υπήρχαν ανάγκες, βάψιμο χημείου και σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαμόρφωση του Γηπέδου Μπάσκετ.

► Στο 2ο Γυμνάσιο Γέρακα έγιναν οι εξής εργασίες: Εξωτερικό & Εσωτερικό Βάψιμο, Καθαρισμός Αποχετεύσεων, αλλαγή τζαμιών καθώς τοποθετήθηκαν και ανεμιστήρες.

► Στο 3ο Γυμνάσιο Γέρακα (2ο Λύκειο Γέρακα) έγιναν εργασίες βαψίματος εξωτερικά και εσωτερικά, τοποθετήθηκαν καθρέφτες σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κάγκελα, τζάμια και παγκάκια και έγινα επισκευές σε air condition, σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

► Στο 1ο Λύκειο Γέρακα ολοκληρώθηκε το βάψιμο εξωτερικού χώρου, έγινε καθαρισμός στον περιβάλλοντα χώρο, τοποθετήθηκαν καινούριοι ανεμιστήρες σε όλες τις αίθουσες, τζάμια, και έγινε καθαρισμός αποχέτευσης καθώς και συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων.

► Στο 1ο Γυμνάσιο Παλλήνης έγιναν εργασίες ελαιοχρωματισμού εξωτερικά και εσωτερικά τοποθετήθηκαν Παγκάκια και έγιναν επισκευές σε air condition και στην πόρτα του χημείου. 

► Στο 2ο Γυμνάσιο Παλλήνης ολοκληρώθηκαν εργασίες ελαιοχρωματισμού στο εσωτερικό, τοποθετήθηκαν παγκάκια, στο γήπεδο ποδοσφαίρου τοποθετήθηκαν τέρματα.
Ακόμη μπήκαν χωρίσματα σε αίθουσα χημείου, τοποθετήθηκαν πίνακες ανακοινώσεων και διαδρραστικοί πίνακες.

► Στο 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης: έγιναν οι εξής εργασίες: Βάψιμο εξωτερικού χώρου και τουαλετών, ηλεκτρολογικές εργασίες , συντήρηση air condition, συντήρηση επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συναγερμού , συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, προμήθεια φορητών υπολογιστών, εγκατάσταση projector, επισκευές air condition.

► Στο 1ο Λύκειο Παλλήνης έγινε βάψιμο Εσωτερικού χώρου και Εξωτερικού χώρου καθώς και βάψιμο στα κάγκελα και σιδηρουργικές και ηλεκτρολογικές εργασίες όπου υπήρχαν ανάγκες. Ακόμη Τοποθετήθηκαν χωρίσματα αιθουσών και έγιναν συντηρήσεις καυστήρων και των καλοριφέρ.
► Στο Εσπερινό Γυμνάσιο & Λύκειο Παλλήνης: Βάψιμο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου , συντήρηση air condition, συντηρήσεις φωτοτυπικών μηχανημάτων, προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

► Στο 2ο Λύκειο Παλλήνης έγιναν εργασίες βαψίματος εξωτερικού και εσωτερικού χώρου οι οποίες είναι σε εξέλιξη , επισκευάστηκαν παγκάκια, επισκευή στέγης, επισκευές καλοριφέρ, αντικατάσταση τζαμιών λόγω καταστροφών, αντικατάσταση αλουμινίων και επισκευές στις πόρτες.

► Καλλιτεχνικό Σχολείο: Εσωτερικά Χωρίσματα για αίθουσες και αντικατάσταση πλακιδίων σε αίθουσες

► Μουσικό Σχολείο : Βάψιμο Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

► Στο Γυμνάσιο Ανθούσας έγιναν εργασίες κατασκευής περίφραξης, επισκευή στέγης, επισκευή λεβιτοστασίου, αντικατάσταση πυροσβεστήρων, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, αλλαγή ρολογιού ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ΔΕΗ, αλλαγή τζαμιών.

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλλήνης, με τη συνένωση των τριών πόλεων, από 01-01-2011, κλήθηκε να διαχειριστεί άμεσα μια σειρά από θέματα και προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι συνολικά 16 σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Λαμβάνοντας δε υπ΄ όψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία, η διαχείριση των προβλημάτων των σχολείων αποτελούσε για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μας μια πρόκληση και ένα στοίχημα.

Συνεπείς απέναντι στην ευθύνη που αναλάβαμε και με την προσοχή μας εστιασμένη στις ανάγκες των σχολείων μας, προσπαθήσαμε και καταφέραμε να μη προσθέσουμε στις οικογένειες των μαθητών περισσότερα προβλήματα.

Στόχοι: Να ολοκληρωθούν ο καθαρισμός φρεατίων, και αποχετεύσεων, η συντήρηση των καυστήρων οι αναγομώσεις των πυροσβεστήρων, η αντικατάσταση των απολεσθέντων αλεξικέραυνων από όσα σχολεία δεν υπάρχουν, και να καλύπτεται όποια ανάγκη προκύπτει κάθε φορά. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα του ΕΙΝ, αναφορικά με την απασχόληση καθαριστριών στις σχολικές μας μονάδες, με δεδομένο ότι καθυστερούν οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις από το κράτος, είναι σημαντική η οικονομική συμβολή του Δήμου και προσωπικά του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, με την οποία εξασφαλίζεται η έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας και ενσήμων στους απασχολούμενους στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος συνεχίζει το πρόγραμμα απολύμανσης και απεντόμωσης. Έχει προβλεφθεί να έχουν πετρέλαιο όλες οι σχολικές μονάδες.

Ακόμα κι αν, λόγω της οικονομικής συγκυρίας , το κράτος δεν χορηγήσει τα απαιτούμενα κονδύλια στο Δήμο μας, είναι στοίχημα για μας η λειτουργία των σχολείων μας χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Λιακόπουλος Άγγελος