Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Το Σάββατο 24/11/2012 και ώρα 09:00 πμ στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου μας επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας με τα παρακάτω θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση εγκατάστασης δημοτικού φωτισμού σε δρόμους Δ.Ε. Ανθούσας, όπου αυτός είναι ελλιπής.