Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012

24Χ7 support, από την υπηρεσία Υδρευσης του Δήμου Παλλήνης

Δεν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνεται κάποια βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης. Και μία βλάβη ως γνωστό δεν κοιτά αν είναι εργάσιμη μέρα ή όχι. Οποιαδήποτε όμως μέρα ή ώρα, η βλάβη αυτή θα πρέπει να αποκατασταθεί προκειμένου να μη διακοπεί η υδροδότηση των νοικοκυριών και βεβαίως να περιοριστεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα η απώλεια νερού την οποία πληρώνουμε όλοι. Στο δήμο μας υπάρχει ομάδα “επιφυλακής” η οποία αναλαμβάνει να επέμβει άμεσα.

Οι εργαζόμενοι στην ύδρευση όπως είναι φυσικό, δεν έχουν ωράρια αφού θα πρέπει να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο 7 ημέρες την εβδομάδα.

Και θα πρέπει να γνωρίζουμε πως η υπερωριακή απασχόλησή τους, δεν αμείβεται όπως έχουμε στο μυαλό μας, αλλά υπόκειται στους αυστηρούς και άδικους περιορισμούς που έχει επιβάλλει η πολιτεία για την οποία ακόμα τα έκτακτα συμβάντα, έχουν όριο που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Σήμερα, στο Δήμο Παλλήνης αντιμετωπίζονται κατά μέσο όρο 10 βλάβες την εβδομάδα στο δίκτυο ύδρευσης, ειδικά σε παλαιότερα δίκτυα, ενώ παράλληλα γίνεται προσπάθεια αντικατάστασης των αγωγών προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες.

Και στις τρεις δημοτικές ενότητες ως γνωστόν υπάρχουν ακόμα πολλά χιλιόμετρα “γερασμένου” δικτύου. Στην Παλλήνη και στο Γέρακα όμως λόγω της μεγαλύτερης έκτασης θα χρειαστεί πολύ καιρός μέχρι να αντικατασταθούν όλοι οι παλιοί αγωγοί (και αυτό είναι μία απάντηση για το τι χρηματοδοτεί το τέλος “νέων έργων” που βλέπουμε στο λογαριασμό ύδρευσης).

Το ότι οι εργασίες αυτές γίνονται από συνεργεία ύδρευσης του Δήμου μας, εξασφαλίζει ταχύτητα αφού δεν χρειάζονται οι χρονοβόρες τυπικές διαδικασίες που προβλέπονται για τα δημοτικά έργα και βεβαίως, ύπαρξη υποδομών, τεχνογνωσίας και πολύτιμης εμπειρίας (φανταστείτε τα τόσα χιλιόμετρα δικτύου, τις αμέτρητες βάνες και τα πιεστικά μηχανήματα που υπάρχουν) των εργαζομένων στην ύδρευση, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το Δήμο μας.