Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

Προκήρυξη πρόσληψης 22 εργατών με 8μηνη σύμβαση από το Δήμο Παλλήνης

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα ανακοίνωσε ο Δήμος Παλλήνης

Πρόκειται για 18 εργάτες καθαριότητας και 4 εργάτες ύδρευσης που θα απασχοληθούν στο Δήμο Παλλήνης για 8 μήνες.

Αιτήσεις από 21/11/2012 έως 30/11/2012.

Δείτε λεπτομέρειες