Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα με τα παρακάτω θέματα:

1. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «Ε. ΤΖΑΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
2. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «Ν. ΓΛΑΜΠΕΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
3. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία «Ι. ΝΑΝΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
4. Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κ. ΚΑΜΒΥΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ.
5. Λήψη απόφασης περί παράτασης του ωραρίου λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ