Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Διαγωνισμοί για την εκμίσθωση κυλικείων σε Δημοτικά Σχολεία

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ» προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου των:

Α' 1ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα στις 05/03/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ 210 6610426, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Β' 6ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο του 6ου Δημοτικού Σχολείου Γέρακα στις 07/03/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ 210 6049631, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.