Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

Χρηματοδότηση ύψους 3.400.000 € για την κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού

Πιστός στις συνήθειές του να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, ο Δήμος Παλλήνης υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης ύψους 3.400.000 ευρώ, για την κατασκευή Βρεφονηπιακού σταθμού στο Οικοδομικό Τετράγωνο 770 (Κυκλαμίνων & Άνοιξης) της πολεοδομικής ενότητας Γαργηττός ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα.

Η πρόταση υπεβλήθη στο Πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» και στην Κατηγορία Θεματικής Προτεραιότητας: «Υποδομές Φροντίδας Παιδιών» για την κατασκευή Βρεφονηπιακών Σταθμών, και οι πιθανότητες επιλογής της πρότασης για χρηματοδότηση είναι ιδιαιτέρως σημαντικές.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί έργα σε ποσοστό 100% από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.

Εάν επιτευχθεί τελικώς η παρούσα χρηματοδότηση, θα έρθει να προστεθεί σε μια σειρά χρηματοδοτήσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ που θα κάνουν την πόλη μας αγνώριστη. 

Θα προσπαθήσω να τις συγκεντρώσω κάποια στιγμή και να σας τις παρουσιάσω όλες μαζί, όχι τις προτάσεις αλλά τις εγκεκριμένες, κάνοντας και το χατήρι του Δημάρχου που δεν θέλει να μιλάει για κάτι αν δεν είναι οριστικό.