Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση 1η/2012, Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 18:00
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου