Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση 2η/2012, Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης


Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 18:00
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης