Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Γέρακα

Τη Δευτέρα 23/01/2012, και ώρα 18:30, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο του Γέρακα με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στον κ. ΜΑΝΘΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ- ΑΘΑΝΑΣΙΟ.
2. Λήψη απόφασης για Προέγκριση Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην εταιρεία ΤΟΥΜΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ- ΤΟΥΜΠΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ