Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Δήμος Παλλήνης: Καθορισμός Αξίας ακινήτων. Ο Δήμος μας γίνεται ενιαίος.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ομογενοποίηση και τη σύγκλιση όλων των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Παλλήνης το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του καθόρισε ενιαία αντικειμενική αξία ακινήτων.

Μετά την ενοποίηση όλων των υπηρεσία του Δήμου για την εξασφάλιση εφάμιλλης ποιότητας στις δημοτικές ενότητες Παλλήνης, Γέρακα και Ανθούσας και τον καθορισμό ενιαίου τέλους καθαριότητα και φωτισμού, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης προχώρησε ένα βήμα ακόμη και καθόρισε ενιαία τιμή αντικειμενικών αξιών για τη εξάλειψη των αδικιών και την εξασφάλιση της ισονομίας όλων των κατοίκων του Δήμου όπως ορίζει ο νόμος.

Ετσι για τα κτίσματα ορίστηκε ενιαία τιμή 500 € / τετραγωνικό μέτρο που εμπίπτει στην χαμηλότερη κλίμακα του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με συντελεστή ειδικού τέλους 3 ευρώ / τ.μ.

Για τα οικόπεδα που είναι εντός σχεδίου αλλά δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών για τον υπολογισμό του οφειλόμενου ΤΑΠ θα λαμβάνεται η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτικό διαμέρισμα όπως διαμορφώνεται από τους σχετικούς συντελεστές (Σ.Ο., Σ.Α.Ο.)

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το νόμο στις περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο υπολογισμός της αξίας τους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη και τα τηρούμενα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στοιχεία καθώς και κάθε άλλο συναφές και χρήσιμο στοιχείο (από συμβολαιογραφικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις, τοπικές συνθήκες κ.α.).

Στο Δήμο Παλλήνης παρατηρήθηκαν μεγάλες αποκλίσεις στις καταγεγραμμένες στην ΔΕΗ τιμές ζώνης οι οποίες κυμαίνονταν από 35 € έως 616 € ενώ ο καθορισμός των τιμών ζώνης δεν έχει επικαιροποιηθεί για πάνω από 10 χρόνια (18 χρόνια για την Δ..Ε. Παλλήνης και 12 χρόνια για την Δ.Ε. Γέρακα).

Επειδή βάσει του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 268/Β/2007, οι κατώτατες τιμές για τον προσδιορισμό αξίας κτισμάτων σε περιοχές που δεν έχει γίνει καθορισμός της τιμής των ακινήτων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, έχει ως ακολούθως:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ /Τ.Μ.
ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΟΝ/ΚΙΑΣ
ΕΠΑΓΓ. ΣΤΕΓΗΣ
Δ.Ε.ΓΕΡΑΚΑ
700
980
600
Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ
650
910
550
Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ
500
700
430

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να καθορίσει νέες ενιαίες τιμές με την λογική της εναρμόνισης με το μέσο όρο, αλλά και την πραγματικότητα έτσι ώστε να επιτευχθεί η ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες, χωρίς οι τιμές να είναι διαβλητές.