Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση Τοπικού Συμβουλίου Ανθούσας

Την Παρασκευή 27/01/2012, και ώρα 14:30, συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο της Ανθούσας, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου, επί της πλατείας 25ης Μαρτίου στην Ανθούσα, με τα εξής θέματα:

1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στις οδούς α) Αρτοτίνης και β) Λεωφ. Ντραφίου.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων από τη Λεωφ. Ντραφίου.