Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, 11 & 12 Φεβρουαρίου 2012

Ο Δήμος Παλλήνης και οι Φίλοι της Επικούρειας Φιλοσοφίας “Κήπος Αθηνών” και “Κήπος Θεσσαλονίκης”, διοργανώνουν στις 11 & 12 Φεβρουαρίου 2012 το 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα. 

Αυτό το διήμερο φιλοσοφικό συμπόσιο έχει ως στόχους αφενός να τιμηθεί στον τόπο καταγωγής του ο μεγάλος διαφωτιστής και ανθρωπιστής φιλόσοφος Επίκουρος και αφετέρου να αναδειχθεί μια διαχρονική πρόταση πνευματικής θωράκισης απέναντι στα σημερινά αδιέξοδα.

Σύμφωνα με το βιογράφο του Διογένη Λαέρτιο, ο Επίκουρος καταγόταν από τον Αθηναϊκό Δήμο Γαργηττού (τον σημερινό Γέρακα του Δήμου Παλλήνης) και γεννήθηκε τον αττικό μήνα Γαμηλιώνα (~σημερινό Φεβρουάριο).
Ο μεγαλοφυής Επίκουρος είχε αντιληφθεί τη φύση του σύμπαντος και του ανθρώπου, καθώς τα ευρήματα της σύγχρονης Επιστήμης υποστηρίζουν την εγκυρότητα των βασικών σημείων της Φυσικής και Ηθικής φιλοσοφίας του. Το διαχρονικό ανθρωπιστικό μήνυμά του εκφράζει με τον απλούστερο αλλά και αρτιότερο τρόπο το νόημα της ευτυχισμένης ζωής, την οποία μπορεί να επιτύχει ο καθένας από εμάς, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς, εφόσον συνδυάσει την προσωπική αρετή της φρόνησης και το συμμετοχικό αγαθό της φιλίας.

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Επικούρειας Φιλοσοφίας, 11 & 12 Φεβρουαρίου 2012,
Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα, Κλειτάρχου & Αριστείδου, Δήμος Παλλήνης, Αττική
Έναρξη: Σάββατο 11 Φεβρουαρίου ώρα 17:00 και Κυριακή 12 Φεβρουαρίου ώρα 10:00

Πληροφορίες: τηλ. 210 6619937 και στο www.epicuros.gr

Η είσοδος είναι ελεύθερη.