Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα "Εξοικονομώ" στους ΟΤΑ: Θετική αξιολόγηση για το Δήμο Παλλήνης (12ος στην Περιφέρεια Αττικής)

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», εκδόθηκε σήμερα (09/01/2012) η Υπουργική Απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Από τις 191 προτάσεις πρώην Καποδιστριακών Δήμων που κατατέθηκαν, αξιολογηθήκαν θετικά 106 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 83,4 εκ. ευρώ. Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής τους στο ΕΠΑΝ ΙΙ.

Ειδικότερα για την περιφέρεια Αττικής ο Δήμος Παλλήνης κατέλαβε τη 12η θέση στην αξιολόγηση ανάμεσα σε 42 προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά (υπήρξαν κι άλλες που απορρίφθηκαν).