Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

Έναρξη εγγραφών στα Αθλητικά και Πολιτιστικά Προγράμματα του Δήμου Παλλήνης

Την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκινούν οι εγγραφές στα πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα του Δήμου Παλλήνης για την περίοδο 2019 - 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τις γραμματείες των αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων ενώ λεπτομέρειες σχετικά με τα προγράμματα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παλλήνης: www.kedp.gr/