Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019

Τα μέλη της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης

Στην ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, της 8ης Σεπτεμβρίου 2019, εκτός από το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, εκλέχτηκαν - ορίστηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παλλήνης.

Οι δύο αυτές επιτροπές, μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις του "Κλεισθένη" (Νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση), αποκτούν καθοριστική σημασία για λειτουργία του Δήμου.

Απαρτίζονται από 9 μέλη εκ των οποίων τα 3 προβλέπονται από τον Νόμο και είναι ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος και δύο Αντιδήμαρχοι που ορίζει ο Δήμαρχος. Τα υπόλοιπα 6 μέλη κατανέμονται στις παρατάξεις ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη και εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι έχουμε:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 • Ζούτσος Αθανάσιος Πρόεδρος (οριζόμενος από τον Νόμο)
 • Αβαρκιώτης Φώτιος (οριζόμενος από τον Δήμαρχο) 
 • Δημητριάδης Βασίλειος (οριζόμενος από τον Δήμαρχο)
 • Μελισσά Βασιλική
 • Μουρτζιάπης Γεώργιος
 • Λιακόπουλος Άγγελος
 • Μερτύρης Παναγιώτης
 • Μακρή Ραχήλ
 • Κουνενάκη Ειρήνη
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 • Ζούτσος Αθανάσιος Πρόεδρος (οριζόμενος από τον Νόμο)
 • Μελισσά Βασιλική (οριζόμενη από τον Δήμαρχο) 
 • Λιακόπουλος Άγγελος (οριζόμενος από τον Δήμαρχο) 
 • Ζινέλη Καλλιόπη 
 • Μπαξεβάνης Δημήτριος 
 • Σταματίου Θεόδωρος
 • Οικονόμου Αθανάσιος
 • Μήλας Κων/νος
 • Κόπτη Μήλια