Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

Συνεδρίαση 23η/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 30/09/2019, και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, με τα εξής θέματα:

1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Παλλήνης.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2019 Δήμου Παλλήνης.
3. Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών σχετικά με τη λειτουργία του 7ου Νηπιαγωγείου και 7ου Δημοτικού Σχολείου Κοινότητας Παλλήνης.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης των όρων του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Σύστασης Χρησιδανείου Κινητών Αιθουσών ιδιοκτησίας της Κτ.ΥΠ. Α.Ε.
5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Παλλήνης για την υλοποίηση του έργου (2014ΣΕ57100004της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.) με τίτλο: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης του Δημοτικού Οδικού Δικτύου».
6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης της ένταξης πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Παλλήνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037418 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου της από 30- 12-2016 σύμβασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου.
8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3 ης κατανομής πιστώσεων έτους 2019 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α’- Βάθμιας και Β΄-Βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλλήνης.
9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατανομής στις Σχολικές Επιτροπές εσόδων από Δημοτικό Φόρο, προορισμένων για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης χώρου στο Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Παλλήνης.
11. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση υπογραφής συμβολαίων από προσκύρωση δρόμων, κοινόχρηστων χώρων, όμορων ιδιοκτησιών κ.λ.π. σύμφωνα με το Ν. 1337/83 καθώς και άλλων διατάξεων περί προσκυρώσεων.
12. Λήψη απόφασης περί ορισμού Αντιπροσώπων του Δήμου Παλλήνης στο Σ.Π.Α.Π.
13. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Παλλήνης στο Σ.Β.Α.Π. Ελληνική
14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διακοπής κυκλοφορίας επί των οδών Παράσχου, Αγ. Παρασκευής, Σολωμού, Νοέφυτου και Καζαντζάκη για την πραγματοποίηση Δρομικού Αγώνα.
15. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ονοματοθεσίας δύο ανωνύμων οδών στην Κοινότητα Ανθούσας.
16. Λήψη απόφασης για χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και καθορισμός ανώτατου
μηνιαίου χρηματικού ορίου κλήσεων.